Volmacht geven

 

Als Belg ben je vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Heb je een geldige reden om op zondag 14 oktober 2018 niet te stemmen? Dan moet je dat bewijzen met een attest.
Je kan iemand volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Ook niet-Belgische kiezers kunnen een volmacht geven.

 

Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

Je kan niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

werknemers: een attest van je werkgever (verblijven andere leden van je gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

zelfstandigen: een attest waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor je afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven (ook de leden van je gezin die met je samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

een attest van de directie van de strafinrichting (in dit geval ben je niet verplicht een volmacht te geven)

Je kunt niet stemmen omwille van geloofsovertuiging.

een attest van de religieuze overheid

Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

een attest van de directie van de instelling waar je studeert

Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester

 

Hoe geef ik een volmacht?

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website Vlaanderenkiest.be of gratis aanvragen bij dienst burgerzaken.

  • Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger.
  •  De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan dus als Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op je oproepbrief vermeld staat.

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt eerst in het stembureau dat op zijn/haar oproepbrief staat. Daarna kan hij/zij gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepbrief staat.

Wat meebrengen?

Op de website Vlaanderenkiest.be vind je nog  meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Ik wil geen volmacht geven

Kan je zelf niet stemmen en wil je geen volmacht geven? Ook dan moet je met een attest bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen. 

Je vraagt een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan.

Je bezorgt ons het attest van afwezigheid en je oproepbrief.

Dat kan op volgende manieren:

  • Van 1 tot en met 12 oktober 2018: documenten afgeven aan dienst burgerzaken in het gemeentehuis
  • Zondag 14 oktober 2018: documenten laten afgeven aan de voorzitter van je stembureau

Meer info?

 Meer informatie verkrijg je bij de dienst burgerzaken of op vlaanderenkiest.be

 

 

Contactinformatie