Voorbereidende onderzoeken Lievekensbossen

12
jul
2022

Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Aansluiting Lievekensbossen in Boortmeerbeek. De werken zelf zullen ten vroegste over twee jaar van start gaan. Ondertussen voeren onze technische partners al werken uit om dit project van openbaar nut optimaal voor te bereiden.

Het gespecialiseerd bedrijf ‘Groep Van Vooren’ heeft recent boringen uitgevoerd om de kwaliteit van de grond in de buurt te onderzoeken. Het grondonderzoek werd uitgevoerd tussen woensdag 5/07/2022 en vrijdag 8/07/2022. Het studiebureau en de aannemer kunnen namelijk pas aan de slag als ook de kwaliteit gekend is van de grond waarin moet worden gewerkt. Meer info over de voorbereidende stappen die een rioleringsproject doorloopt, kan u lezen op https://www.aquafin.be/particulieren/waar werken we/aanloop naar rioleringswerken