Vrije plaatsen per school

Ten laatste op 15 februari 2023 vind je hier het definitieve aantal vrije plaatsen terug.

Onderstaande tabel geeft het voorlopige aantal plaatsen weer.