Wij doen mee met Maai Mei Niet, en jij?

6
mei
2024
Veel mensen weten niet dat hun tuin ook een stukje natuur kan zijn. Wanneer wij onze tuinen inrichten zodat ze niet alleen de mens maar ook allerlei planten en dieren dienen, dan kunnen ze een wapen zijn in de strijd tegen de klimaat- en milieucrisis.

Maai Mei Niet wil helpen de klimaat- en milieucrisis aan te pakken. En dat door met kleine, zelfs plezierige ingrepen in de tuin. Er zijn zo'n 2,5 miljoen tuinen in Vlaanderen. Samen maken ze minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als er bos is.

Onze tuinen minder verharden, regenwater meer laten infiltreren en bomen de ruimte te geven om te groeien: het zijn stuk voor stuk oplossingen voor nijpende problemen als de aanhoudende hitte en droogte waar we steeds vaker mee te maken krijgen. Ook ons gras anders gaan maaien is dat. Het knalgroene, gemillimeterde gazon is namelijk minder goed voor de natuur en de biodiversiteit. Bestuivers zoals bijen en vlinders vinden er geen voedsel, en water verdampt sneller uit de bodem wanneer gras te kort is.

Gemeente Boortmeerbeek geeft alvast het goede voorbeeld en zal op verschillende openbare plaatsen het gras laten groeien. Op plaatsen waar hoge graskanten voor onveilige situaties zorgen, wordt wel gemaaid.

Moet iedereen dan zijn tuin laten verwilderen?

Zeker niet. Wie houdt van een strak gazon, hoeft dat niet helemaal op te geven voor meer en betere natuur. Zelfs kleine ingrepen kunnen al helpen.

Laat een stukje van je gazon wat langer worden, als vrijhaven voor vlinders en bijen. Of maai je gras in een leuk figuur, cirkels, golvende lijnen en maai alleen de randen... En maai je gras slechts om de drie à vier weken. Zo kun je 10 keer meer bijen aantrekken. Nog een extra goede reden: langer gras is ook beter bestand tegen droogte en hitte.

Doe mee en registreer je tuin op knack.be/maaimeiniet.

Maai Mei Niet is een project van Knack, met de steun van KU Leuven, Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu, Velt, Het Ministerie voor Natuur, HoGent en Vogelbescherming Vlaanderen.