Meldpunt wegen

22
jan
2016

Als burger bent u goed geplaatst om eventuele gebreken aan de weginfrastructuur vast te stellen en u kunt ons hierbij helpen.

Indien er een potentieel gevaarlijke verkeerssituatie is die een dringende tussenkomst vereist of indien er iets schort aan de staat van de weg, dan kunt u dit via de site www.meldpuntwegen.be signaleren. Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder.

Wat kunt u melden?

Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten ...).

Wat gebeurt er met mijn melding?

Zodra uw melding is geregistreerd, ontvangt u een bericht. De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder/contactpersoon gestuurd. Deze zal uw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo spoedig mogelik onderzoeken en/of oplossen. Het uiteindelijke resultaat wordt u meegedeeld.

Contactinformatie