Aanvraag onderzoek woningkwaliteit

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

AANVRAAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN EEN WONING IN HET KADER VAN HET DECREET VAN 15 JULI 1997 HOUDENDE DE VLAAMSE WOONCODE (B.S. 19 augustus 1997)

Ik vraag een woonkwaliteit onderzoek uit zijnde:

Ik ben niet de huurder of de bewoner

Mijn gegevens

Adresgegevens 2

De huurder neemt kennis van:

  1. De verplichting die hij heeft om de gebreken te rapporteren aan de eigenaar: de huurwetgeving voorziet in een meldingsplicht aan de verhuurder. Dit betekent dat het de plicht is van de huurder de verhuurder in te lichten over de herstellingswerken die moeten worden uitgevoerd. Deze vraag tot herstellingen gebeurt best met een aangetekende brief. Download een voorbeeldbrief via de website of vraag een exemplaar op het gemeentehuis.
  2. De mogelijkheid tot een minnelijke schikking bij de vrederechter: indien de eigenaar niet reageert of de herstellingen niet uitvoert kan de huurder een vraag tot verzoening via een brief richten aan de vrederechter. De vrederechter zal dan optreden als een soort bemiddelaar om tot een oplossing van het geschil te komen.
  3. De kans dat een woningonderzoek naar de minimale kwaliteitsnormen kan leiden tot een advies van ongeschikt- en onbewoonbaarheid en als gevolg kan hebben dat de woning  niet meer mag bewoond worden.
  4. Dat een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid niet automatisch recht geeft op voorrang op een sociale woning.
Aanvinken voor gelezen: *

Gegevens van de huurder/bewoners

Adresgegevens 1
Hoofdverblijfplaats

Gegevens van de woning

Zelfde als van de huurder
Adresgegevens 3

Gegegevens van de verhuurder van de woning

Is de verhuurder eigenaar van de woning?

Gegegevens van de eigenaar tevens verhuurder van de woning.

Adresgegevens 4

Gegegevens van de verhuurder (niet de eigenaar) van de woning.

Adresgegevens 5

Gebreken van de woning

Geeft hieronder in de verschillende tekstvelden een korte beschrijving van de gebreken. Let op er kunnen maar beperkt aantal letter in een vak. 

Hieronder kunt u enkele foto´s of documenten uploaden.