Reglementen

De gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de burgemeester kunnen reglementen of verordeningen goedkeuren. Hieronder vind je een overzicht van reglementen en verordeningen in Boortmeerbeek. Het zijn onder andere belastingreglementen, verkeersreglementen, huishoudelijke reglementen.