Zorgwonen

Zorgwonen is het tijdelijk creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal 2 hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen.

Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die inwoont bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen alvorens de woning kan gemeld worden als zorgwoning:

  • Binnen de bestaande woning wordt één kleinere, ondergeschikte wooneenheid gecreëerd met het oog op het herhuisvesten van maximaal 2 personen waarvan 1 persoon minstens 65 jaar oud of hulpbehoevend is.
  • De ondergeschikte wooneenheid dient één fysiek geheel te vormen met de hoofdwoning. Er kan dus geen zorgwoning gecreëerd worden in bijvoorbeeld een bijgebouw, tuinhuis, mobiele unit of een caravan in de tuin.
  • De ondergeschikte wooneenheid mag maximaal één derde van de volledige woning (bouwvolume) uitmaken. Hierbij worden de gemeenschappelijke ruimtes niet meegerekend.
  • De volledige woning (hoofdwooneenheid en ondergeschikte wooneenheid) moet minstens in naakte eigendom aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Hoe aanvragen?

Voor de creatie van een zorgwoning geldt altijd een meldingsplicht. Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig.

Je moet deze melding online doen via het omgevingsloket op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op die website vind je ook informatie over de nodige documenten die je bij een aanvraag moet voegen/uploaden.

Ter voorbereiding van de melding kan je een afspraak maken met de dienst Omgeving. Op basis van een grondplan op schaal kan je duidelijk maken welke ruimte(s) van de woning bedoeld is (zijn) als ondergeschikte wooneenheid.

Vraag ook na bij de dienst Omgeving of je een vergunning nodig hebt voor bepaalde werken of een melding volstaat. Als je het volume uitbreidt of structurele werken uitvoert, volstaat een melding meestal niet.

Bij goedkeuring van je melding krijg je een meldingsakte. Als nieuwe bewoner moet je met die meldingsakte contact opnemen met de bevolkingsdienst om de nieuwe domicilie te laten registreren. De zorgwoning krijgt geen afzonderlijk busnummer, maar wel een aparte code in het Rijksregister.

Let op: de bewoning moet binnen de twee jaar na de aflevering van de meldingsakte gebeuren. Indien dat niet gebeurt, dan vervalt de meldingsakte.

Wanneer de zorgsituatie tot een einde komt, dan moet je dit opnieuw melden via het omgevingsloket.

Voer je werken en aanpassingen uit in de woning ter creatie van een zorgwoning? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een premie. Neem contact op met het woonloket voor meer informatie hierover en vergeet niet na te vragen bij de dienst Omgeving of er bepaalde werken vergunningsplichtig zijn.

 

Contactinformatie