Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een exotische wespensoort, verspreidt zich razend snel over Vlaanderen en vormt een belangrijke bedreiging voor de inheemse bijen en andere bestuivers. Deze bestuivers hebben een essentiële en belangrijke economische rol in onze land- en tuinbouw, alsook voor onze natuur. Zonder bestuivers worden gewassen en planten niet bestoven.

De gemeente Boortmeerbeek geeft daarom een subsidie voor de verwijdering van nesten van Aziatische hoornaars, meer bepaald 50,00 EUR voor primaire nesten en 80,00 EUR voor secundaire nesten.

Aangezien de bestrijding van nesten van Aziatische hoornaar speciaal materiaal, speciale technieken en speciale kennis vereist, dient de bestrijding te gebeuren door de brandweer of door een door VESPA-watch erkende bestrijder.

Voor meer info over de Aziatische hoornaar, zie https://www.vespawatch.be./ of de facebookpagina https://www.facebook.com/AHBoortmeerbeekenomstreken.

Expertisecentrum - Aziatische hoornaar - Vlaams Bijeninstituut vzw

Contactinformatie