Bouwinfo

Als je gaat bouwen of verbouwen, een ingedeelde inrichting of activiteit exploiteren (milieu), een kleinhandel uitbaten of vegetatie wijzigen, moet je je houden aan bepaalde wetten en regels. De dienst ruimtelijke ordening beantwoordt jouw vragen en helpt je graag op weg om je plannen te realiseren.

Ook wie het gewestplan wil inzien om te bekijken in welk gebied het perceel zicht bevindt en welke stedenbouwkundige voorschriften gelden op het perceel kan op de dienst terecht.

Wat meer specifiek het bouwen en verbouwen aangaat, kan de dienst je vertellen of er eerst een stedenbouwkundig attest moet worden ingediend, of er afwijking van de voorschriften van een verkavelingsvergunning kan worden bekomen, of het plan moet opgemaakt worden door een architect, of het dossier moet worden openbaar gemaakt, ...

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Meer info kan je terugvinden op het omgevingsloket - Kleine werken.  Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je deze aanvragen via het Omgevingsloket. 

Heb je vragen over bouwen, verbouwen en/of verkavelen?

Contacteer dan de dienst ruimtelijke ordening via onderstaande coördinaten bij voorkeur via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be. Vermeld het adres en/of perceelnummer van de bouwplaats en een duidelijke omschrijving van jouw vragen. Een medewerker helpt je graag verder. Wanneer er een afspraak nodig is, maken we die graag samen met jou.

 

 

 

Contactinformatie