Bouwinfo

Als u gaat bouwen of verbouwen, een ingedeelde inrichting of activiteit exploiteren (milieu), een kleinhandel uitbaten of vegetatie wijzigen, moet u zich houden aan wetten en regels. De dienst ruimtelijke ordening beantwoordt uw vragen en helpt u op weg om uw plannen te realiseren.

Ook wie het gewestplan wil inzien om te bekijken in welk gebied het perceel zicht bevindt en welke stedenbouwkundige voorschriften gelden op het perceel kan op de dienst terecht.

Wat meer specifiek het bouwen en verbouwen aangaat, kan de dienst u vertellen of er eerst een stedenbouwkundig attest moet worden ingediend, of er afwijking van de voorschriften van een verkavelingsvergunning kan worden bekomen, of het plan moet opgemaakt worden door een architect, of het dossier moet worden openbaar gemaakt, ...

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Meer info kan u terugvinden op het omgevingsloket - Kleine werken.  Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kan u deze aanvragen via het Omgevingsloket. 

 

 

Contactinformatie