Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

LET OP!  Het attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Meer informatie vindt u terug op het Omgevingsloket.
Voor vragen over dit alles kan u steeds contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening.

De formulieren die kunnen worden gebruikt voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest vindt op de website van Ruimte Vlaanderen.

 

 

Contactinformatie