Verkeersleefbaarheidsplan 2020 – in 20 stappen naar een verkeersveilige gemeente

kaart boortmeerbeek

Met meer dan 100 mensen hebben we er vele maanden aan gewerkt en nu is het verkeersleefbaarheidsplan klaar. Gemeente, inwoners, experten, scholen,… iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. En het resultaat mag gezien worden! 

De gemeente zal in de eerste plaats de schoolomgevingen veiliger maken. Dit doen we door aan Kringeling in Hever een Schoolstraat in te richten. Aan de Gemeenteschool en aan De Wegwijzer in Boortmeerbeek werken we met een permanente knip voor de schoolpoort zodat auto- en vrachtverkeer er niet meer langs de schoolpoort kan rijden. Bij De Bosuiltjes in Schiplaken verhuist de hoofdingang naar de achterkant van de school en zal bereikbaar worden voor fietsers en voetgangers via een nieuwe trage verbinding. Ook de kiss & ride zal aan de achterkant van de school georganiseerd worden, waar – zoals reeds voorzien in het RUP Eekhoornhof - ook een kleine, groene parking komt.

De gemeente neemt ook een aantal maatregelen om de snelheid te verlagen. 50 km/h wordt voor alle gemeentewegen de maximale snelheid. In het centrum van Boortmeerbeek komt er een netwerk van fietsstraten, waar de max snelheid 30 km/h is en auto’s welkom blijven, maar de auto’s fietsers niet mogen voorbij steken. Ook in Hever zal de weg door het centrum een fietsstraat worden. Bijkomend wordt de zone 30 er uitgebreid tot 500m en komen er twee ANPR camera’s die een trajectcontrole zullen uitvoeren om zo de 30 km/h te handhaven. Deze camera’s zullen ook de 3,5T tonnagebeperking controleren. In Schiplaken wordt de zone 30 ook uitgebreid naar 500m en zal de snelheid daar ook door een trajectcontrole gehandhaafd worden. In totaal zullen in Schiplaken vier ANPR camera’s geïnstalleerd worden, die samen twee trajecten van 50 km/h en een traject van 30 km/h zullen controleren. Deze camera’s zullen ook de 3,5T tonnagebeperking handhaven.

 Aangezien het verkeer in de Bieststraat in Schiplaken enorm druk is (tot 10.000 auto’s op een drukke werkdag, 750 auto’s per uur tussen 8u en 9u) zal bijkomend (enkel op schooldagen, enkel aan het begin en einde van de schooldag) de Bieststraat in Schiplaken voorbehouden blijven voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer zal op die momenten via de gewestwegen moeten rijden. De controle zal door de ANPR camera’s gebeuren.

Om twee overblijvende sluiproutes uit te sluiten, komt er een knip in de Blokstraat en in de Zevenbunderweg, waarvan de exacte locatie nog te bepalen is. Indien we dit niet doen, zal alle verkeer dat normaal de Bieststraat neemt, via één van deze twee wegen rijden. Beide wegen zijn daarvoor niet uitgerust en worden door de knip uitstekende routes voor fietsers en voetgangers.

Verder richten we alle woonwijken in als zones 30. Er komen in totaal 12 nieuwe fietsstraten bij en een trage wegenplan (in opmaak) zal ervoor zorgen dat er nog meer rustige, veilige routes voor fietsers en wandelaars komen. In straten met beperkt gemengd verkeer komen er brede fietssuggestiestroken.

In straten waar het verkeer drukker is, komen er nieuwe voetpaden en fietspaden of worden bestaand voet- en fietspaden verbeterd aangelegd. Ook fietsroutes, straten en publieke ruimte worden aangepakt en verbeterd.

Een pijnpunt in onze gemeente blijven de drie gewestwegen, waarvan het Agentschap Wegen & Verkeer de wegbeheerder is. Zij beslissen wat er op deze wegen aan verbeteringen komt. Als gemeente blijven wij AWV onder druk zetten en zaken aanbrengen die volgens ons noodzakelijk zijn om ook de gewestwegen in onze gemeente veiliger te maken. Dat gaat van oversteekplaatsen en fietspaden tot afstelling van verkeerslichten. We hebben al een aantal akkoorden (verbreding fietspaden Trianonlaan, oversteekplaats met lichten aan F8/N267, herinrichting fietsoversteekplaatsen aan kruispunt Den Tip) waarvan we de inrichting in de loop van de komende maanden verwachten.

Verder willen we als gemeente alle weggebruikers sensibiliseren. In samenwerking met de provincie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bekijken we hoe we wandelaars, fietsers en bestuurders van moto’s, auto’s en vrachtwagens kunnen duidelijk maken dat ze niet alleen op de baan zijn. Zien en gezien worden blijft noodzakelijk. Afsluitend zijn er nog een aantal zaken die we in een wish-list gestoken hebben. Dingen die vandaag (nog) niet realiseerbaar zijn, dikwijls om budgettaire redenen, maar waarvan we weten dat ze een absolute meerwaarde kunnen betekenen. Voor deze zaken zijn we druk op zoek naar de nodige fondsen.

Tenslotte gaan we alle genomen maatregelen voldoende evalueren en bijsturen waar nodig. Waar niet het beoogde effect verkregen wordt, zal aangepast worden. Niets is voor altijd.

We gaan veel ingrijpende maatregelen invoeren. Dat is ook nodig wanneer we de verkeersveiligheid willen verbeteren. En als we willen dat er terug meer ouders hun kinderen met de fiets willen laten rijden of te voet willen laten gaan.

We beseffen dat niet iedereen alle maatregelen even goed zal vinden. Voor sommigen zullen ze te ver gaan, voor anderen gaan ze niet ingrijpend genoeg zijn.

Veranderingen zijn altijd moeilijk, gewoontes aanpassen niet altijd eenvoudig.

En iedereen zal - begrijpelijk - in de eerste plaats naar zijn eigen situatie kijken. Wat betekenen de veranderingen voor mij, voor mijn straat? Maar soms is het ook nodig om het grotere geheel te bekijken. Als iedereen in zijn achterhoofd houdt dat we deze maatregelen treffen om in de eerste plaats onze gemeente verkeerveiliger te maken voor onze kinderen, dan mogen wij als volwassenen daar wel wat moeite voor doen.

Timing: we proberen een aantal maatregelen in de schoolomgevingen klaar te krijgen tegen 1 september 2020. In de loop van de maanden erna volgen de andere maatregelen. Voor de ANPR betekent het al snel een half jaar tot een jaar voor deze camera’s, met de juiste ijkingen, kunnen gebruikt worden.

Het gemeentebestuur wenst nogmaals alle inwoners te bedanken die op de negen participatiemomenten meegewerkt hebben om dit plan vorm te geven. Dankzij jullie zal onze gemeente een stuk verkeersveiliger worden. Bedankt!

Het plan vind je hieronder als pdf.

Wie na het lezen van het verkeersleefbaarheidsplan nog vragen heeft, mag die mailen naar info@boortmeerbeek.be met als onderwerp ‘VLP’ of ‘verkeersleefbaarheidsplan’.