Jeugdsubsidies

Jeugdverenigingen worden door het gemeentebestuur gesubsidiëerd. Ook individuele jongeren kunnen subsidies aanvragen voor het volgen van een vormingscursus. In het subsidiereglement staat beschreven aan welke voorwaarden een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie.

Contactinformatie