Verhuren aan een Sociaal verhuurkantoor (SVK)

Wat is een sociaal verhuurkantoor?

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. 

Waarom je woning via een SVK verhuren?

Als je je woning voor minstens 9 jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, kan je genieten van een heel aantal voordelen. 

Wat zijn de voordelen van verhuren via een SVK?

1. Huurgarantie

Je hoeft niet wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert je maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK jouw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

3. Renovatiepremies

Als je je woning wil verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, dan kan je aanspraak maken op verschillende premies en voordelige leningen. 

4. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als je als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

5. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als je verhuurt aan een SVK kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing (van 2,54% ipv 3,97%)

6. Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd je voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten. Dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, word je bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

7. Geen risico op langdurige leegstand en leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijd je langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.  

8. Professionele partner

Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van je woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder.  

9. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is jouw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor je ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.

10. Gunsttarief registratierechten

Als je een woning koopt en ze daarna verhuurt aan een SVK, kan je genieten van het gunsttarief van 7% registratierechten.

 

Neem contact op met het woonloket of SVK Spit voor meer informatie hierover!

 

Contactinformatie