Verhuren aan een Sociaal verhuurkantoor (SVK)

Wat is een SVK?

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. 

Waarom je woning via een SVK verhuren?

Als je je woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, kan je genieten van een heel aantal voordelen. Het sociaal verhuurkantoor neemt het grootst deel van de (administratieve) taken op zich zodat je minder zorgen hebt. De voordelen zijn:

1. Huurgarantie

Je hoeft niet wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert je maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

2. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK jouw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om de woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

3. Renovatiepremies

Als je je woning wil verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, dan kan je onder andere aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie en/of sociale premies voor dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing Je krijgt via het SVK de nodige informatie over de premies en subsidies die de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant aanbieden. 

4. Fiscaal voordeel

Onder bepaalde voorwaarden geniet je in de personenbelasting van de Vlaamse belastingvermindering, voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning die verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de gemaakte renovatiekosten, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. 

5. Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

Je hebt recht op een verlaagd tarief bij nieuwbouw van 12% (in de plaats van 21%) als je als eigenaar de woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een SVK.

6. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als je verhuurt aan een SVK kom je in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. Je hebt daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

7. Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd je voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten. Dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, word je bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

8. Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijd je langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.  

9. Professionele partner

Je werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van je woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder.  

10. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is jouw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. Je hebt geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor je ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.

Contactinformatie SVK Spit

Spit Sociaal Verhuurkantoor

Ijzerenwegstraat 10

3010 Leuven

016 49 17 28 (optie 3, daarna optie 1)

0470 55 19 95 of 0496/80 43 36 

info@spitsvk.be

Contactinformatie