EnergiePrestatieCertificaat

10
mrt
2016

Waarom een energieprestatiecertificaat (EPC)?

Tegen 2050 moet elk huis energiezuinig zijn. Concreet betekent dit dat elke huis even zuinig moet zijn als een huidige nieuwbouwwoning. Daarvoor werkt de Vlaamse Regering samen met de sectoren en organisatie - 33 in totaal - een Renovatiepact uit. Het renovatiepact moet leiden tot meer renovaties, die gericht zijn op een duidelijke verbetering van de energieprestatie en het comfort van de woning. Daardoor zal het energieverbruik van de huishoudens minderen. Dat komt niet alleen het leefmilieu ten goede. Ook de koopkracht van de gezinnen wordt beschermd en het helpt in de strijd tegen de energiearmoede.

Wie nu een huis koopt of huurt, krijgt met het EPC een inzicht in hoe de woning scoort op het vlak van energie. Op het EPC staan ook heel wat tips en aanbevelingen over maatregelen om de woning energiezuiniger te maken. Met een goed EPC kunnen verkopers en verhuurders de energiezuinige kenmerken van hun woning extra in de verf zetten.

Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning.
De energiescore houdt geen rekening met het bewonersgedrag, maar alleen met de toestand van de woning zelf (isolatie, installaties ...). Het bewonersgedrag (temperatuur in de woning, gebruik van elektrische apparaten ...) heeft echter ook een belangrijke invloed op de energiefactuur. Naast een lage energiescore is energiezuinige levensstijl noodzakelijk voor een lage energiefactuur.

U kunt de energiescore van uw woning vergelijken met de energiescore van andere woningen in uw gemeente, provincie of Vlaanderen op www.energiesparen.be/testuwepc.

Wie moet het EPC laten opmaken?

Het EPC moet aanwezig zijn, vanaf het moment dat u de woning te koop of te huur aanbiedt. Ook als u verkoopt of verhuurt via een makelaar of notariskantoor blijft u als eigenaar verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het EPC. Het EPC wordt opgesteld door een energiedeskundige type A. De lijst met erkende energiedeskundigen type A vindt u op http://www.energiesparen.be/epc

Als u uw woning verkoopt, draagt u het originele EPC over aan de koper als de authentieke akte verleden wordt. Als u uw woning verhuurt, geeft u de huurder een kopie van het EPC. Als bij de controle blijkt dat er geen EPC aanwezig is, krijgt u als eigenaar van de woning een boete tussen 500 en 5000 euro. Spreek dus duidelijk af met uw makelaar wie een energiedeskundige aanstelt en de nodige acties onderneemt. Zo komt u niet voor onaangename verassingen te staan. Als er geen EPC aanwezig is op het moment dat de authentieke akte verleden wordt, meldt de notaris dat aan het Vlaams Energieagentschap en krijgt de verkoper een boete.

Wanneer is een EPC nodig?

Het EPC is verplicht vanaf het moment waarop een woning, appartement, studio ... te koop of te huur wordt aangeboden.
In een aantal specifieke gevallen is er geen EPC vereist. Meer informatie daarover vindt u op www.energiesparen.be/epcparticulier/toepassingsgebied. Het EPC is tien jaar geldig. Ook als de woning gedurende die periode opnieuw verkocht of verhuurd wordt. Als u intussen energiebesparende investeringen hebt uitgevoerd, kunt u het best een nieuw EPC laten opstellen. Op die manier kunt u aantonen dat de woning energiezuiniger is geworden.

Wat doet de energiedeskundige?

Het werk van de energiedeskundige begint met een verplicht bezoek aan uw woning. Tijdens dat bezoek verzamelt de energiedeskundige alle gegevens die nodig zijn om het certificaat op te stellen. Hij baseert zich daarvoor op visuele vaststellingen of op bewijsstukken. De energiedeskundige is verplicht om bij de opmaak van het EPC een strikt inspectieprotocol te volgen.

Wat als u de (juiste) energiescore niet vermeldt?

Wie een advertentie plaatst zonder vermelding van de energiescore, met een foutieve vermelding van de energiescore of zonder het adres of de bijhorende code, riskeert een geldboete tussen 250 en 5000 euro. Dat geldt zowel voor particulieren als voor professionelen, zoals makelaars en notarissen.

 

 

Contactinformatie