Omgevingsanalyse Boortmeerbeek

27
jun
2019

Op woensdag 19 juni 2019 presenteerde het studiebureau Atelier Romain in opdracht van de gemeente de omgevingsanalyse van Boortmeerbeek. Hierbij werd de bestaande situatie op het vlak van ruimtelijke ordening geanalyseerd, werden knelpunten en opportuniteiten in kaart gebracht, werd er een toekomstvisie opgebouwd en werd er kort overlopen met welke instrumenten die visie tot stand kan komen. Je kan deze analyse onderaan deze pagina downloaden.
Aterlier Romain heeft die visie opgebouwd na het consulteren van verschillende 'doelgroepen' via vier participatierondes.
De eerste was een workshop voor experten (Provincie, verkeersdeskundige, ruimtelijke planners, stedenbouwkundigen, Team Vlaams Bouwmeester, schepen van RO), de tweede een participatieavond met de leden van de GECORO (vertegenwoordigers geledingen zoals werkgevers, werknemers, landbouw, natuur, vastgoed, handelaars, ... en een aantal deskundigen), de derde een participatieavond met de gemeenteraadsleden en de leden van het managementsteam van de gemeente en een laatste keer met de inwoners tijdens de presentatie van 19 juni 2019.

Alle reacties van deze verschillende participatiemomenten werden ondertussen verwerkt. Zo ontstond een draaiboek waarin wordt beschreven hoe deze omgevingsanalyse in de toekomst verder vorm kan krijgen. Ook dit draaiboek kan je onderaan de pagina downloaden.