GAS-5 boete

Een GAS-5 boete. Wat nu?

 

Wat is een GAS-5 boete?

Dit is een Gemeentelijke Administratieve Sanctie specifiek gericht op een beperkte snelheidsovertreding.

 

Wie stelt de boete op?

Ons gemeentebestuur werkt samen met GAS Rivierenland voor de opmaak en verwerking van de GAS-5 boetes. Daarom staat hun logo bovenaan de briefwisseling.

De boete wordt betaald op een rekeningnummer en op naam van de gemeente (BE67 0010 7532 1687) aangezien de overtreding op grondgebied Boortmeerbeek gebeurde.

 

Waarvoor kan je terecht bij GAS Rivierenland?

  • Je bent niet akkoord met de GAS-5 boete?

Dan kan je rechtstreeks verweer indienen bij GAS Rivierenland via

https://www.gasrivierenland.be/snelheidsboete/verweer

  • Je wenst een andere bestuurder door te geven?

Dit doe je bij GAS Rivierenland via

https://www.gasrivierenland.be/snelheidsboete/andere-bestuurder

  • Je wenst een kopie te verkrijgen van de originele boete?

Deze kan je aanvragen bij GAS Rivierenland via

https://www.gasrivierenland.be/snelheidsboete/andere-vragen

 

Waarvoor kan je terecht bij onze financiële dienst?

Onze financiële dienst verwerkt de betalingen en volgt deze op.

Als de betalingstermijn van de boete verstreken is zal onze dienst herinneringen versturen naar de bestuurder.

  • Je hebt een boete dubbel betaald?
    • Als je geen andere openstaande boetes meer hebt stort onze financiële dienst je het teveel betaalde bedrag terug op jouw rekening.
    • Als je nog andere openstaande boetes hebt die vervallen zijn, zuiveren we eerst de oudste boetes aan vooraleer er een eventuele terugbetaling volgt.
  • Je hebt een andere vraag omtrent de betaling van je boete.

 

Contactgegevens GAS Rivierenland:

Grote Markt 21 - 2800 Mechelen

Tel: 015 29 83 89

E-mail: snelheid@gasrivierenland.be    

 

Contactgegevens financiële dienst gemeente Boortmeerbeek:

Pastorijstraat 2 – 3190 Boortmeerbeek

Tel: 015 51 11 45

E-mail: debiteuren@boortmeerbeek.be