Leerlingenvervoer

Sinds september 2008 verzorgt de gemeente in samenwerking met een vervoersmaatschappij gratis leerlingenvervoer voor alle leerlingen van de verschillende scholen uit Boortmeerbeek.

Dit vervoer wordt momenteel uitgevoerd door de firma - E-motion-S nv en omhelst enerzijds het vervoer tijdens de schooluren van de leerlingen naar de sporthal, zwembad en bibliotheek.

Anderzijds staan wij er ook voor in dat de leerlingen ’s morgens worden opgehaald in Boortmeerbeek, zowel thuis, bij onthaalouder, familie, kinderopvang en BKO Ravot.  En ’s avonds worden de kinderen  weer naar huis, onthaalouder, familie, kinderopvang of BKO Ravot gebracht.

Je kan het aanvraagformulier hieronder downloaden, invullen en terugsturen of je kan het webformulier invullen

Wanneer de kinderen  gebruik maken van de bus, gebeurt dit best zo veilig en ordelijk mogelijk.  Dit kunnen we alleen maar waarmaken als de buschauffeurs, busbegeleiders, de leerkrachten en de kinderen hun steentje bijdragen.

Daarom hebben we een aantal richtlijnen geformuleerd in het busreglement.

De gebruiker van het busvervoer  verklaart, door middel van het meldingsformulier,  een afschrift van het reglement met betrekking tot het gemeenschappelijk busvervoer te hebben ontvangen en verplicht zich ertoe deze strikt na te leven.