Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 23 juni 2008 en goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 28 augustus 2008.

Contactinformatie