Online aanvragen documenten via het E-loket

Een attest of uittreksel nodig, maar het lukt niet om naar het gemeentehuis te komen? Geen probleem ! Vanaf nu kan je een hele reeks attesten van de dienst burgerzaken digitaal bekomen via ons E-loket. Via deze applicatie kan je op ieder moment van de dag je attest of uittreksel aanvragen. Sommige krijg je enkele minuten later al in je mailbox. Let op! Niet elk document kan digitaal aangevraagd worden: voor identiteitskaarten en reispaspoorten bijvoorbeeld zal je wel nog steeds naar het gemeentehuis moeten komen.

Er zijn alleen maar voordelen aan het gebruik van het E-loket:

  • Je bespaart tijd.
  • Je vraagt een attest of uittreksel aan wanneer het je past ook vanuit je luie zetel.
  • Je hoeft je niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis.
  • Via een eenvoudige authentificatieprocedure heb je overal en altijd toegang en controle (24/7). 
  • De digitaal afgeleverde attesten zijn 100 % veilig en rechtsgeldig.

 

Je kan de volgende documenten aanvragen via het E-loket.

Burgerlijke stand

 

 

 

 

-        Aangifte van erkenning

-        Aanpassing van registratie van het geslacht

-        Akte van adoptie

-        Akte van afstand van Belgische nationaliteit

-        Akte van afstand van vaderschap

-        Akte van behoud van Belgische nationaliteit

-        Akte van echtscheiding

-        Akte van levensloos kind

-        Akte van erkenning

-        Akte van geboorte

-        Akte van het herkrijgen van Belgische nationaliteit

-        Akte van huwelijk

-        Akte van naamkeuze

-        Akte van naamsverandering

-        Akte van overlijden

-        Akte van toekennen van Belgische nationaliteit

-        Akte van verkrijgen van Belgische nationaliteit

-        Akte van voornaamsverandering

-        Internationale geboorteakte

-        Internationale huwelijksakte

-        Internationale overlijdensakte

Bevolking

 

-        Attest van Belgische nationaliteit

-        Attest van gezinssamenstelling

-        Attest van hoofdverblijfplaats

-        Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente

-        Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek

-        Attest van leven

-        Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

-        Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk

-        Attest van wettelijke samenwoning

-        Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

-        Uittreksel uit de registers

 Strafregister  -        Uittreksel uit het strafregister