Financiële steun voor abonnementen De Lijn vanaf 1 januari 2024

 

Geweldig nieuws! Vanaf 1 januari 2024 biedt de gemeente Boortmeerbeek een financiële steun van 20% op alle abonnementen van De Lijn. Dit geldt voor alle inwoners van Boortmeerbeek, ongeacht hun leeftijd.

Waarom deze steun?

1. Alternatieven voor autogebruik stimuleren: liever zien we onze inwoners gebruik maken van openbaar vervoer i.p.v. dat iedereen apart de eigen wagen neemt.

2. Kosten verlagen voor specifieke doelgroepen: de financiële drempel verlagen voor kwetsbare doelgroepen, schoolgaande jeugd en senioren.

3. Duurzaamheid bevorderen: door deze tussenkomst willen we duurzaam reizen aanmoedigen en onze gemeentelijke milieudoelstellingen en het STOP-pricipe ondersteunen. STOP geeft de volgorde aan waarmee we ons bij voorkeur verplaatsen: liefst te voet (Stappers) en met de fiets (Trappers) en dan met het Openbaar vervoer. Op de laatste plaats komt dan de auto (Personenwagens).

4. Toegankelijkheid verbeteren: Een betere toegang tot het openbaar vervoer, met als resultaat een vlottere bereikbaarheid van scholen, werk en openbare voorzieningen, en een bevordering van sociale inclusie.

Op die manier willen we het openbaar vervoergebruik aanmoedigen en bijdragen aan een betere mobiliteit en leefbaarheid in onze gemeente. 

Hoe krijg je deze korting?

De korting wordt automatisch toegekend bij de bestelling van het abonnement. Op basis van het rijksregisternummer dat verplicht wordt meegegeven checken we het domicilie-adres van de abonnee. Indien dat gelegen is in Boortmeerbeek wordt de korting automatisch afgetrokken van het te betalen bedrag.