Bevlagging openbare gebouwen

Reglematig ziet men aan gemeentelijke en openbare gebouwen vlaggen wapperen, soms permanent, maar soms ook slechts één dag. In onderstaande tabel kan je de reden terugvinden waarom op een dag gebouwen in ons land worden bevlagd. Hierbij worden volgende afkortingen gebruikt:

- B = vlag van België

- V = vlag van de Vlaamse gemeenschap

- E = vlag van de Europese Unie

- P = vlag van de provincie

- G = vlag van de gemeente

Indien een afkorting tussen haakjes is geplaatst, wil dit zeggen dat deze vlag op de aangeduide dag niet verplicht moet worden uitgehangen, maar dat dit dan wel is toegelaten.

datum

reden

B

V

E

P

G

20 januari Verjaardag van H.M. Koningin Mathilde B V E (P) (G)
17 februari (halfstok) Ter nagedachtenis van de overleden leden van de koninklijke familie B V E (P) (G)
7 april Dag ter ere v/d Belgische soldaten die overleden zijn tijdens vredesoperaties, met inbegrip v/d humanitaire operaties sinds 1945 B V E (P) (G)
15 april Verjaardag van Z.M. Koning Filip B V E (P) (G)
1 mei Dag van de Arbeid B V E (P) (G)
5 mei Dag van de Raad van Europa B V E (P) (G)
8 mei V-dag B V (E) (P) (G)
9 mei Dag van de Europese Unie (B) V E (P) (G)
6 juni Verjaardag van Z.M. Koning Albert II B V E (P) (G)
2 juli Huwelijksverjaardag van HH. MM. Koning Albert II en Koningin Paola B V E (P) (G)
11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap (B) V (E) (P) (G)
21, 22, 23 juli Nationale Feestdag B V E (P) (G)
11 september Verjaardag van H.M. Koningin Paola B V E (P) (G)
24 oktober Dag van de Verenigde Naties B V E (P) (G)
11 november Wapenstilstand B V (E) (P) (G)
15 november Koningsdag B V E (P) (G)
4 december Huwelijksverjaardag van HH.MM. Koning Filip en Koningin Mathilde B V E (P) (G)
  Dag van de Europese verkiezingen (B) V E (P) (G)