Ontlening gemeentelijke materialen

De gemeente Boortmeerbeek beschikt over heel wat zaken die nuttig kunnen zijn voor jouw evenement. Heb je een podium nodig, nadars, stoelen, tafels, ...?
Als erkende vereniging, buurtcomité of school kan je dit materiaal ontlenen.

Hoe aanvragen?

Je kan het formulier ontlening gemeentelijke materialen hieronder terugvinden bij documenten of invullen via het webformulier.
Gelieve de schriftelijke aanvraag te bezorgen op de dienst grondgebiedzaken of per e-mail:
evenement-verkeer@boortmeerbeek.be

Kostprijs?

De gemeentelijke materialen worden gratis ter beschikking gesteld.

Wat kan je ontlenen?

  • nadars
  • tafels
  • zitbanken
  • dansvloer
  • houten vloer
  • volledig podium 48 m²
  • mobiel podium 55 m²

Reglement

Ontleningen van materialen worden toegestaan op voorwaarde dat de gevraagde materialen niet nodig zijn voor evenementen, georganiseerd door de gemeente zelf.

Indien het podium geheel of gedeeltelijk, ontleend wordt, dan verklaart de ontlener kennis te hebben genomen van het verbod om de podiumelementen te gebruiken als dans of springelement. Bij ontleningen van nadars op een nadarwagen moet volgende maatregel in acht worden genomen: de nadarwagens moeten afgehaald worden door bestelwagens of tractoren. De dissel is niet geschikt voor gebruik achter vrachtwagens, daarvoor is deze te kort! Gebreken aan ontleende materialen moeten onmiddelijk aan de technische dienst gemeld worden. Het gebruik van beschadigd materiaal kan gevaarlijk zijn en wordt daarom door het gemeentebestuur niet toegestaan. De ontleende materialen worden in dezelfde goede staat aan de gemeente terugbezorgd. Beschadigde materialen of beschadigde onderdelen van ontleende materialen moeten worden vergoed.

Indien gewenst wordt dat het vuilnis van de activiteit wordt opgehaald door de gemeente, kan de verantwoordelijke vooraf vuilniszakken aankopen bij het gemeentebestuur 1,50 euro per stuk. Indien u van deze ophaaldienst wenst gebruik te maken, moet dit vooraf aan de technische dienst worden meegedeeld.

Contactinformatie