Leegstand

Gemeenten zijn verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een leegstandsregister. Dit is een van de stappen die de gemeente onderneemt om betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod te realiseren. Bovendien gaat het verwaarlozing tegen en draagt bij tot de leefbaarheid van de buurt, want bewoonde huizen worden beter onderhouden.

De procedure in het kort:

Indien een woning gedurende 12 opeenvolgende maanden voor minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming (bewoning) spreken we van leegstand. De bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, ... (meergezinswoning, handelshuis, …)

Het bijhouden van een leegstandsregister wordt actief aangepakt. De gemeente stelt leegstand vast met objectieve criteria, bijvoorbeeld:

  • er is geen domiciliëring gedurende 12 maanden
  • er zijn geen aansluitingen op nutsvoorzieningen of heel laag verbruik
  • de brievenbus puilt uit, ontbreekt of is toegeplakt
  • de rolluiken zijn langdurig gesloten, de ramen zijn dichtgeplakt
  • de tuin is overwoekerd

De lijst van vaststellingen is niet-limitatief en elke indicatie kan aangegrepen worden om aan te tonen dat een woning of gebouw leeg staat.

Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand. De eigenaar kan hiertegen binnen de 30 dagen beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen indien hij geldige redenen heeft om de opname te betwisten. Als hij geen beroep aantekent of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het leegstandsregister.

Wanneer een woning of gebouw in het leegstandsregister opgenomen werd dan zal de eigenaar na 1 jaar op de inventaris heffingsplichtig worden. De heffing is progressief. Ze wordt dus groter naargelang het aantal jaren dat het goed op de inventaris staat.

Onder sommige voorwaarden kan vrijstelling van de leegstandsheffing bekomen worden. Deze vrijstellingen kan u terugvinden in het heffingsreglement. 

Contact:

Ben je eigenaar van een leegstaande woning of gebouw of ben je op een andere wijze betrokken bij “leegstand” en heb je hierover vragen? Neem dan contact op met de leegstandsbeheerder van de gemeente.

Het is ook mogelijk leegstaande of verwaarloosde huizen bij de gemeente te melden.

Contactgegevens leegstandsbeheerder voor Boortmeerbeek:

woningkwaliteit@boortmeerbeek.be

0498 17 32 98