Schenken van alcoholische dranken

18
dec
2015

Sinds 2006 is de burgemeester bevoegd om de vergunning af te leveren voor het schenken van gegiste en geestrijke dranken en niet meer in de administratie van Accijnzen.

Welke dranken worden geschonken:

a) bieren, wijnen, mousserende en andere gegiste dranken en tussenproducten zoals porto, sherry en martini

Vaste inrichtingen moeten tapvergunning aanvragen(restauranthouders hoeven geen tapvergunning te hebben omdat hun hoofdbedrijvigheid het serveren van maaltijden is en niet het schenken van dranken.

Occasionele horeca inrichtingen: hebben enkel een meldingsplicht aan het gemeentebestuur

b) sterke dranken

Volgens artikel 9 van de wet van 28 december 1983 is het verboden om sterke drank (cognac, whisky, wodka, cocktails ...) te verkopen voor gebruik ter plaatse in occasionele horeca inrichtingen en in vaste inrichtingen tenzij het CBS een schriftelijke machtiging heeft gegeven.

Wie vraagt de vergunning aan:

a) vaste inrichtingen

Vaste horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit het schenken van dranken, dienen een tapvergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur (restauranthouders niet).

wat te doen:

 • aanvraagformulier invullen
 • kopie voor- en achterzijde van de EID van de uitbater -hoofdtapper, eventuele helper-tappers en eventueel inwonende personen (op adres van de horeca-zaak) die niet deelnemen aan de uitbating.
 • moraliteitsattest voor hoofd- en helper-tapper
 • bewijs verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.
 • positief controlecertificaat van de elektrische laagspanningsinstallatie (niet ouder dan 5 jaar)
 • milieuhygiënisch attest
 • positief brandweerinspectieverslag

Tapvergunning vervalt wanneer:

 • de uitbater stopt met de uitbating
 • de uitbater niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden

Tapvergunning moet worden gewijzigd wanneer:

 • hulptapper wordt bijgevoegd
 • wijziging van de naam van de uitbating
 • bij uitbreiding van het schenken van gegiste dranken naar ook geestrijke dranken

b) Occasionele inrichtingen / events

 • meldingsplicht voor gegiste dranken:
  • procedure: kennisgeving richten met nodige info:
   • datum event
   • organiserende vereniging
   • naam verantwoordelijke (18+)
   • adres verantwoordelijke (moet wonende zijn in de gemeente)
   • andere relevante info zoals te verwachten personen/doel event/publiek na kennisgeving zal burgemeester brief sturen die geldt als toelating politie op de hoogte te brengen.

 

 • machtiging vragen aan CBS voor schenken van sterke dranken:
  • procedure: verzoek richten met nodige info:
   • datum event
   • organiserende vereniging
   • naam verantwoordelijke (18+)
   • adres verantwoordelijke (moet wonende zijn in de gemeente)
   • andere relevante info zoals te verwachten personen/doel event/publiek
   • + aanvraagformulier voor drankvergunning invullen
   • dossier wordt voorgelegd aan CBS
   • betrokkene + politie wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing

Contactinformatie