Stedenbouwkundige inlichtingen

Dossier vastgoedinlichtingen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je de nodige informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinlichtingen in Boortmeerbeek bedraagt 100  EUR per kadastraal perceel.

Hoe vraag je een dossier aan?

(*)In het kader van een ver- of aankoop van een goed,  moet je als burger niets ondernemen, de inlichtingen worden  automatisch opgevraagd en overgemaakt aan de betrokken notaris of  vastgoedmakelaar.  

Contactinformatie