Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

 

Bij elke aankoop of verkoop van een woning, appartement, grond, handelspand, ... gaat de notaris na of alles in orde is met het te kopen goed. De notaris heeft informatieplicht.

Procedure

  • De notaris vraagt hiervoor stedenbouwkundige inlichtingen op bij de dienst ruimtelijk ordening voor de ondertekening van de akte. De dienst ruimtelijke ordening kan je steeds telefonisch bereiken 015 51 11 45 - optie 3
  • De notaris betaalt vooraf aan de gemeente door overschrijving.
  • De gemeente bezorgt de gevraagde gegevens binnen de 30 dagen na betaling aan de notaris.

Bedrag

Voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen: 65, 00 EUR per perceelnummer.
Indien bij opmaak van de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt dat het gebouw dient te worden opgenomen in het vergunningenregister en zal hiervoor een bijkomende kost van 20,00 EUR worden aangerekend. 

 

Contactinformatie