Stedenbouwkundige inlichtingen

Inhoud

 

Bij elke aankoop of verkoop van een woning, appartement, grond, handelspand, ... gaat de notaris na of alles in orde is met het te kopen goed. De notraris heeft informatieplicht.

Procedure

  • De notaris vraagt hiervoor stedenbouwkundige inlichtingen op bij de dienst ruimtelijk ordening voor de ondertekening van de akte. De dienst ruimtelijke ordening kan je steeds telefonisch bereiken 015 51 82 04.
  • De notaris betaalt vooraf aan de gemeente door overschrijving.
  • De gemeente bezorgt de gevraagde gegevens binnen de 30 dagen na betaling aan de notaris.

Bedrag

Voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen: 65 euro per perceelnummer.

 

Contactinformatie