Wijkfeesten zijn de ideale gelegenheidsplaatsen om kennis te maken met elkaar. De gemeente ondersteunt de organisatie van wijkfeesten met een subsidie van 200,00 EUR. Deze subsidie wordt toegekend onder de vorm van gemeentelijke geschenkbonnen die de organisator bij handelaars uit de gemeente kan gebruiken. Het reglement op de subsidiëring van wijkfeesten vind je op....

Als je een wijkfeest op touw wil zetten, zijn er een aantal formaliteiten die vervuld moeten zijn, vooral op het opgenblik dat je dit wil organiseren op de openbare weg.

De aanvraag voor het organiseren van een wijkfeest op de openbare weg moet tijdig worden aangevraagd. Voor een activiteit op de openbare weg moet immers een politieverordening worden goedgekeurd. De aanvraag gebeurt drie maanden voor het plaatsvinden van het wijkfeest zodat er voldoende tijd is om een en ander administratief in orde te brengen. Je kan hiervoor gebruik maken van dit aanvraagformulier.

Om klachten te vermijden, breng je ook best iedere buurtbewoner bij de uitnodiging voor het feest op de hoogte van welke straat zal worden afgesloten, van het aanvangs- en sluitingsuur en van de mogelijke geluids(over)last.

Voor wijk- en straatfeesten kan je ook gratis gemeentelijke materialen (tafels, zitbanken, nadars, podiumelementen, ...) ontlenen. Ook dit kan je aanduiden op het aanvraagformulier.

Contactinformatie