Inname openbaar domein

Inname openbaar domein: wanneer en waarvoor

Wanneer is er sprake van het innemen van het openbaar domein?

  • Er worden renovatiewerken uitgevoerd aan de woning en er dient hiervoor een container geplaatst te worden voor mijn woning op de rijweg.
  • Er dienen dakwerken te gebeuren en er wordt gebruik gemaakt van een telescopische kraan op het openbaar domein.
  • Voor een nieuwbouwproject dient er een werfkeet bij de werf te komen.
  • Er worden meubelen geleverd en de verhuiswagen met lift komt op de parkeerstrook voor het pand te staan.
  • ...

 

Voor een tijdelijke inname van het opebaar domein moet je de toestemming van het gemeentebestuur vragen. Het openbaar domein mag nooit zonder toestemming ingenomen worden. Een tijdelijk parkeerverbod kan nodig zijn om bijvoorbeeld een verhuizing, een grote levering, de plaatsing van een container, ... in goede banen te laten lopen.

Toelating voor de plaatsing van verkeersborden voor een tijdelijk parkeerverbod, moet je minstens 7 dagen op voorhand aanvragen. Deze periode is nodig om de toelating op te maken en goed te laten keuren door het college van burgemeester en schepenen en om op de borden ter plaatse te brengen. Het gebruik van de verkeersborden is gratis.

Praktisch

  • Een toelating voor de plaatsing van tijdelijk parkeerverbod vraag je minstens 7 dagen op voorhand aan bij die dienst Grondgebiedzaken.
  • Bij plaatsing van gevelstelling, kraan, grote voertuigen, ... liefst een schets van de belemmering bijvoegen.
  • De parkeerverborden worden minstens 48 uur op voorhand geplaatst.

De aanvraagformulieren kan je bezorgen via de post, af te geven op de dienst grondgebiedzaken of
per e-mail: evenement-verkeer@boortmeerbeek.be

 

Contactinformatie