Nieuwe Inwoners

Je bent van plan naar of binnen de gemeente Boortmeerbeek te verhuizen?
Dan zijn er een aantal zaken waarop je misschien een antwoord zoekt?

Inschrijving bij de gemeente:
Wij hebben hiervoor de rijksregisternummers nodig van ALLE nieuwe bewoners op het nieuwe adres. Je kan dit doorgeven aan de dienst burgerzaken via:

Onze medewerkers informeren op hun beurt de wijkagent, zodat er een woonstcontrole kan worden uitgevoerd. Na een positieve woonstcontrole maak je vervolgens een afspraak bij de dienst burgerzaken. Zo wordt ook het adres op jouw eID aangepast. Vergeet niet de bijhorende pincodes mee te brengen. Indien het over meerdere personen gaat, volstaat het dat 1 persoon langskomt met alle identiteitskaarten en pincodes.

Huisvuil
Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor het aanvragen van de huisvuilcontainers (restafval, GFT en papier/karton). Meer informatie vind je via volgende link

Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je tijdens de openingsuren vuilzakken aankopen:

  • blauwe PMD zakken (3,00 EUR per rol van 20 zakken)
  • een groen keukenbakje voor groente en fruit afval (2,00 EUR per stuk)
  • composteerbare zakjes voor het groene keukenbakje (2,50 EUR per rol van 50 zakjes)

Reserveer een parkeerplaats voor de verhuiswagen
Wanneer je verhuist naar een nieuwe woning, kan het handig zijn om ruim van te voren een plaatsje te reserveren voor de verhuizers/verhuiswagen. Dit kan je doen door het aanvraagformulier "Gebruik openbaar domein" in te vullen en door te sturen. Onze technische dienst zorgt voor de verkeerssignalisatie de avond voor de verhuizing, zodat er geen andere voertuigen op die plaats komen te staan.

Nutsmaatschappijen
Water:
Indien je verhuist, moet je De Watergroep tijdig (= voor je verhuist) en schriftelijk inlichten. Dat kan online via de site van de  De Watergroep. Via hun klantenzone of via een downloadbaar verhuisformulier. Zolang je je verhuis niet schriftelijk aan De Watergroep heeft meegedeeld, blijf je verantwoordelijk voor alle kosten en het eventuele verbruik en blijf je facturen op jouw naam ontvangen. Let dus op: jouw verhuis is pas volledig afgerond nadat je van hen de eindafrekening krijgt toegestuurd.
Gas en elektriciteit: De vrijmaking van de energiemarkt betekent dat je voortaan vrij een elektriciteit- en gasleverancier kan kiezen. De beslissing om van leverancier te veranderen is heel eenvoudig. Je moet enkel je (nieuwe) leverancier hiervan verwittigen (leveranciers en netwerkbeheerder vervolgen onderling de procedure van de overdracht). De overdracht is daarnaast ook volledig kosteloos voor zover de voorwaarden van opzeg van het lopend contract worden gerespecteerd. Tip: Doe de energietest op de site van de VREG, en kies welke maatschappij voor jou het voordeligst is. 

Instanties op de hoogte brengen

Jouw werkgever of VDAB, Actiris of Forem als je werkzoekende bent en verder:

  • Water-, elektriciteits- en aardgasleveranciers
  • Bank(en), makelaar(s) en verzekeringsmaatschappij(en) waar je klant bent
  • Huisarts, tandarts,…
  • Kranten en tijdschriften waarop je geabonneerd bent

De beste school voor jouw kind
Het is belangrijk dat je een school kiest waar je voelt dat jullie welkom zijn. Bezoek meerdere scholen. Vraag raad aan andere gezinnen, aan je buren, … Vraag eventueel of je de directie kan ontmoeten, of je de school kan bezoeken en of je met één of meerdere leerkrachten kan praten. Een overzicht van de scholen in de gemeente Boortmeerbeek vind je hier.

Buitenschoolse Kinderopvang Ravot
Ravot biedt een ontspannend, creatief en kwalitatief buitenschools aanbod aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Meer informatie vind je op de website van Ravot

Verenigingen
Boortmeerbeek kent een bruisend verenigingsleven, voor jong en minder jong. Een overzicht van deze verenigingen vind je bovenaan de homepagina onder verenigingengids.

Wekelijkse markt
Elke donderdagnamiddag vind je op de Dorpplaats in Boortmeerbeek een gevarieerd aanbod van verse groenten en fruit, vis, vleeswaren, kip aan het spit, wafels, bloemen, textiel, enz.

Elektronische nieuwsbrief
Wil je als eerste op de hoogte zijn van de gemeentelijke nieuwtjes? Schrijf je dan in op de digitale nieuwsbrieven van de gemeente (bovenaan de homepagina). 

Welkomstavond nieuwe inwoners
In het jaar dat je je als nieuwe inwoner bij de gemeente inschrijft word je met jouw gezinsleden uitgenodigd om een welkomstavond bij te wonen. Hier zullen ook een aantal verenigingen en onder andere de  bibliotheek zich komen voorstellen.