De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening heeft tot doel de gemeentelijke organen op onafhankelijke wijze bij te staan en te adviseren op het vlak van de ruimtelijke ordening.

Informatie te bekomen via Véronique Reekmans, waarnemend omgevingsambtenaar 015 51 11 45 optie 3 of via e-mail ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Samenstelling

(volgens besluit van de gemeenteraad van 21 oktober 2019 vernietigt bij besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 13 december 2019. De werking van de GECORO wordt verder gezet met de leden* die in een eerdere samenstelling geldig werden aangeduid in afwachting van de nieuwe samenstelling.)

Voorzitter: Bart Schrijvers

effectieven plaatsvervangers
Bart Schrijvers* (voorzitter wd) Johan Neefs*
Kelly De Punder* (economische actoren) Sahin Lefever
Jan Derua* (lokale verenigingen) Marc Vanden Bosch
Kristel Mommaerts* (sociale organisaties) Johan Neefs*
Frans Dhaenens* (milieu en natuur) Julien Chaubet
Bart Schrijvers* (deskundige)  
Herman Van Bever* (deskundige)  
Peter Vanderborght* (deskundige)  
Françoise Verbist-Bogaerts* (deskundige)  
Francine Bols (deskundige)  
Julien Dekeyser (deskundige)  
Piet Deventer (deskundige)  
Carla Verraes* (deskundige)  

 

Niet-stemgerechtigd secretaris: Véronique Reekmans

Contactinformatie