Meldpunt wegen

22
jan
2016

Het Vlaamse wegennet is zo'n 67.000 km lang. Afhankelijk van de locatie van de weg gebeurt het beheer en onderhoud door de Vlaamse overheid, steden en gemeenten, waterwegbeheerders, ...

De beheerders zijn dagelijks op de weg om de weg te inspecteren en te onderhouden. Maar op zo'n uitgebreid wegennet kunnen ze niet overal tegelijk zijn.

U kunt ons hierbij helpen? Merkt u iets op aan de weg? Meldt het ons via www.meldpuntwegen.be
Opgelet! wilt u dringende gevaarlijkse situatie melden? Verwittig dan onmiddellijk de politie via het
noodnummer 101.

Hoe melden?

ONLINE

 • Ga naar www.meldpuntwegen.be
 • Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

TELEFONISCH

 • Bel naazr 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid (elke werkdagen van 9 uur tot 19 uur.

Wat kunt u zoal melden?

 • Staat van de infrastructuur (wegen, fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers, voetpaden, zebrapaden, tunnels,
  bruggen, ...)
 • Zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud
 • Verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • Openbare verlichting, verkeerslichten
 • Flitspalen, trajectcontrole
 • Straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden)
 • Bermen (onderhoud, beplanting, geluidsschermen)
 • Snelwegparkings, carpoolparkings
 • Wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering)

 

Contactinformatie