(Ver)huren van een woning

Inwoners van Boortmeerbeek kunnen bij vragen inzake het huren of verhuren van een woning, contact opnemen met het WoonEnergieloket. Bijvoorbeeld voor informatie over de rechten en plichten van huurders en verhuurders, hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of informatie over de opzegmogelijkheden van een huurcontract.

Een aantal nuttige zaken om te weten inzake huren en verhuren:

- de huurwetgeving

de minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning

het conformiteitsattest voor (huur)woningen 

de rookmelderverplichting

het EPC

de Vlaamse huursubsidie

de Vlaamse huurpremie

de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders

de huurschatter

de huurcalculator

- de verplichte registratie van het huurcontract

- de huurwaarborg

- de huurwaarborglening

einde of opzeg van een huurcontract

- fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

Indien je een woning wenst te verhuren, verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor heeft veel voordelen! Het WoonEnergieloket informeert je graag over wat dit juist inhoudt, wat de voordelen zijn en bij welk verhuurkantoor je hiervoor terecht kan in de regio.

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen, wordt er ingezet op sociale woningen. Je kan terecht bij het WoonEnergieloket voor meer informatie hierover. De woonconsulenten kunnen je informeren over het werkingsgebied van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, de voorwaarden om in te kunnen schrijven op de wachtlijsten en welke documenten nodig zijn om toe te voegen bij een inschrijvingsdossier.

Huurders kunnen met juridische vragen contact opnemen met de Huurdersbond Vlaams-Brabant (info-vlbr@huurdersbond.be, tel. 016 25 05 14). 

De aangifte van een adreswijziging dien je te melden aan de dienst burgerzaken. Je kan hiervoor dit webformulier gebruiken.

 

Contactinformatie