(Ver)huren van een woning

Inwoners van Boortmeerbeek kunnen contact opnemen met het woonloket bij vragen inzake het huren of verhuren van een woning. Bijvoorbeeld voor informatie over de rechten van huurders en verhuurders, hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of informatie over de opzegmogelijkheden van een huurcontract.

Een aantal nuttige zaken om te weten inzake huren en verhuren, vind je ook hier:
- de minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning
- het huurgarantiefonds voor verhuurders
- het conformiteitsattest voor (huur)woningen
- de rookmelderverplichting
- het EPC
- de Vlaamse huursubsidie
- de Vlaamse huurpremie
- de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders
- de huurschatter
- de huurcalculator
- het huurwetgeving
- de huurwaarborg
- einde of opzeg van een huurcontract

Indien je een woning wenst te verhuren, verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor heeft veel voordelen. Het woonloket informeert je graag over wat dit juist inhoudt, wat de voordelen zijn en bij welk verhuurkantoor je hiervoor terecht kan in de regio.

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen, wordt er ingezet op sociale woningen. Je kan terecht bij het woonloket voor meer informatie hierover. De woonconsulenten kunnen je ook informeren over het werkingsgebied van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en - verhuurkantoren, de voorwaarden om je in te kunnen schrijven en welke documenten nodig zijn om toe te voegen bij een inschrijvingsdossier.

Huurders kunnen met juridische vragen contact opnemen met de Huurdersbond Vlaams-Brabantinfo-vlbr@huurdersbond.be, tel. 016 25 05 14. 

 banner woonloket