(Ver)huren van een woning

Inwoners van Boortmeerbeek kunnen contact opnemen met het woonloket bij vragen inzake het huren of verhuren van een woning. Bijvoorbeeld voor informatie over de rechten van huurders en verhuurders, hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of informatie over de opzegmogelijkheden van een huurcontract.

Een aantal nuttige zaken om te weten inzake huren en verhuren:

- de nieuwe Vlaamse huurwetgeving voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019

de minimale kwaliteitseisen voor een (huur)woning

het huurgarantiefonds voor verhuurders

het conformiteitsattest voor (huur)woningen 

de rookmelderverplichting

het EPC

de Vlaamse huursubsidie

de Vlaamse huurpremie

de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders

de huurschatter

de huurcalculator

de federale huurwetgeving

- de verplichte registratie van het huurcontract

- de huurwaarborg

- de huurwaarborglening

einde of opzeg van een huurcontract

Indien je een woning wenst te verhuren, verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor heeft veel voordelen. Het woonloket informeert je graag over wat dit juist inhoudt, wat de voordelen zijn en bij welk verhuurkantoor je hiervoor terecht kan in de regio.

Om het recht op wonen voor iedereen te garanderen, wordt er ingezet op sociale woningen. Je kan terecht bij het woonloket voor meer informatie hierover. De woonconsulenten kunnen je informeren over het werkingsgebied van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en - verhuurkantoren, de voorwaarden om je in te kunnen schrijven en welke documenten nodig zijn om toe te voegen bij een inschrijvingsdossier.

Huurders kunnen met juridische vragen contact opnemen met de Huurdersbond Vlaams-Brabantinfo-vlbr@huurdersbond.be, tel. 016 25 05 14. 

 banner woonloket

 

Contactinformatie