Ik wil graag een afspraak maken met de gemeentelijke diensten

 Vragen zijn gewoonlijk eenvoudig, antwoorden complex… Daarom moet voldoende tijd kunnen worden genomen voor voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat voor publieke diensten de baliemomenten worden beperkt en er uitsluitend op afspraak wordt gewerkt. Bovendien is het de bedoeling om vragen meer schriftelijk te beantwoorden en documenten zoveel als mogelijk elektronisch af te leveren. Verplaatsingen naar het gemeentehuis kunnen zo tot een minimum worden beperkt.

Je kan dus best:

  1. Nagaan of je jouw vraag schriftelijk kan stellen via info@boortmeerbeek.be.
  2. Nagaan of je het document dat je nodig hebt, elektronisch kan bekomen. Ga hiervoor naar het E-loket en kies voor Aanvragen elektronische documenten.
  3. Wens je toch een afspraak dan kan je dit aanvragen via onderstaande knoppen. Opgelet: dit is geen afspraakbevestiging, enkel een aanvraag. Een medewerker van de bevoegde dienst contacteert je zo snel mogelijk om verder af te spreken.
Dienst  Afspraakmomenten  Opmerkingen
Onthaal gemeentehuis

maandag - vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur / 13.30 uur - 16 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur - 19 uur
vrijdagnamiddag: gesloten

 
Burgerzaken maandag – vrijdag: 9 uur – 12 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur – 19 uur
woensdag en donderdagnamiddag: 13.30 uur – 16 uur
 
Ruimtelijke ordening maandag, woensdag - vrijdag: 9 uur – 12 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur – 19 uur
woensdagmiddag: 13.30 uur – 16 uur
 
Technische dienst maandag, woensdag - vrijdag: 9 uur – 12 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur – 19 uur
woensdagmiddag: 13.30 uur – 16 uur
 
Milieudienst maandag, woensdag - vrijdag: 9 uur – 12 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur- 19 uur
woensdagmiddag: 13.30 uur – 16 uur
 
Sociale dienst maandag:13.30 uur - 19 uur
dinsdag:8.30 uur - 12 uur
donderdag:8.30 uur - 12 uur
vrijdag: 8.30 uur - 12 uur
 
Thuiszorg (poetstdienst + gezinszorg) maandag - vrijdag: 8 uur - 16 uur  
Vrije tijd

maandag, woensdag - vrijdag: 9 uur – 12 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 uur – 19 uur
woensdagmiddag: 13.30 uur – 16 uur

 
Woonloket  dinsdagvoormiddag en woensdag