OCMW

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, kortweg OCMW, verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen en sociale en juridische bijstand aan inwoners.

De sociale dienst van het OCMW staat open voor alle inwoners van Boortmeerbeek die een bepaalde nood hebben naar aanleiding van ziekte, werkloosheid, financiële problemen, relatieproblemen, … 

Op de sociale dienst werken 6 maatschappelijk werkers. Binnen de dienst worden er verschillende diensten aangeboden. Meer informatie vind je hier.

Bij de dienst thuiszorg kan je terecht voor gezinszorg en poetshulp