Woningkwaliteit

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water moeten aanwezig zijn
  • structurele stabiliteit van het gebouw
  • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en verwarming)
  • indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken
  • geen vocht- en schimmel problemen
  • mogelijkheid tot ventilatie, verluchting en natuurlijke verlichting
  • vrije toegankelijkheid

Alle woningen (en kamerwoningen) in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en komen zo op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt – en onbewoonbaar verklaarde woningen.

Als verhuurder of huurder kan u bij de gemeente een conformiteitsonderzoek aanvragen. Alle belanghebbenden (buren, familie, zorgverleners, politie, brandweer,…) kunnen een verzoek indienen. De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen alsook andere overheden (gewest, OCMW, ...) en sociale (woon)organisaties. Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning moet de gemeente beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

De huurder is volgens de huurwetgeving wel verplicht om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk (aangetekend!) op de hoogte te brengen van de problemen. Het woonloket kan bij het opstellen van zo een ingebrekestelling helpen.

De technisch adviseur van de gemeente voert (voor-)onderzoeken in een woning uit en werkt nauw samen met Wonen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wooninspectie. De technisch adviseur probeert in samenwerking met alle belanghebbenden tot een minnelijke oplossing te komen en zal ook de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring opstarten als blijkt dat dit nodig is.

Als eigenaar van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning is het de bedoeling dat u de woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na één jaar nog steeds op de inventaris staat, zal u als eigenaar een heffing moeten betalen, tenzij het college van burgemeester en schepenen een vrijstelling heeft toegekend. 

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en heeft de burgemeester de mogelijkheid om in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring etc. De maatregelen moeten in verhouding staan tot de risico's.

Bet u eigenaar van een huurwoning en wilt u graag aan u toekomstige huurders tonen dat de huurwoning aan alle wettelijk kwaliteitseisen voldoet? Dan kan u een conformiteitsattest bij de gemeente aanvragen. De technisch adviseur kan u als eigenaar of verhuurder ook over de wettelijk kwaliteitsverplichtingen advies geven.

Voor al uw vragen over woningkwaliteit, contacteer de technisch adviseur van de gemeente:

Frederike Weigelt

woningkwaliteit@boortmeerbeek.be

0498/17.32.98

Heeft u vragen over energie- of renovatiepremies of andere vragen over wonen, dan kan u contact opnemen met het woonloket.

Meer informatie:

De minimale dakisolatienorm

Dubbelglasnorm

Rookmeldersverplichting

Brochure: Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Aanvraag gratis brandpreventieadvies