Woningkwaliteit

De gemeente neemt een rol op inzake de woningkwaliteit op haar grondgebied. Een woning die verhuurd wordt, moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • minimale voorzieningen zoals keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water 
  • structurele stabiliteit van het gebouw
  • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en verwarming)
  • indien er geen verwarming is, aansluitingen die een plaatsing door de huurder mogelijk maken
  • geen vocht- en schimmelproblemen
  • mogelijkheid tot ventilatie, verluchting en natuurlijke verlichting
  • vrije toegankelijkheid

Alle woningen (en kamerwoningen) in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden en komen zo op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woningen.

Als verhuurder of huurder kan je bij de gemeente een conformiteitsonderzoek aanvragen. Alle belanghebbenden (buren, familie, zorgverleners, politie, brandweer,…) kunnen zo een verzoek indienen. De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen alsook andere overheden en sociale (woon)organisaties. Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning moet de gemeente beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

De huurder is volgens de huurwetgeving wel verplicht om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk (aangetekend) op de hoogte te brengen van woonkwaliteitsproblemen.

De technisch adviseur van de gemeente voert (voor)onderzoeken uit in woningen en werkt nauw samen met Wonen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wooninspectie. De technisch adviseur probeert in samenwerking met alle belanghebbenden tot een minnelijke oplossing te komen en zal ook de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring opstarten als blijkt dat dit nodig is.

Als eigenaar van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning is het de bedoeling dat je de woning zo snel mogelijk in orde brengt. Als de woning na één jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen. Meer informatie over deze heffing en de mogelijkheden om een vrijstelling of een opschorting aan te vragen, kan je vinden in deze brochure.

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en heeft de burgemeester de mogelijkheid om in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring etc. 

Ben je eigenaar van een huurwoning en wil je graag aan je toekomstige huurders tonen dat de huurwoning aan alle wettelijk kwaliteitseisen voldoet? Dan kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen. De technisch adviseur kan jou als eigenaar of verhuurder ook over de wettelijk kwaliteitsverplichtingen advies geven.

Voor al je vragen over woningkwaliteit, contacteer de woningkwaliteitsadviseur via woningkwaliteit.boortmeerbeek@igo.be of .0473 56 03 31.

Heb je vragen over mogelijke premies voor renovatiewerken, kan je hulp gebruiken bij het opstellen van een ingebrekestelling of heb je andere vragen over wonen, neem dan contact op met het woonloket.

Meer informatie:

De minimale dakisolatienorm

Dubbelglasnorm

Rookmeldersverplichting

Uw woning werd ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard. Wat nu?

Vlaamse Codex Wonen

Artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet

Aanvraag gratis brandpreventieadvies