Bekendmaking definitieve vaststelling onteigeningsplan PRUP BEK Kampenhout-Sas

1
dec
2020

Het Directiecomité van de POM Vlaams-Brabant heeft in zitting van 20-11-2020, het onteigeningbesluit “PRUP BEK Kampenhout-Sas” definitief vastgesteld. De te onteigenen terreinen zijn gesitueerd in de gemeentes Boortmeerbeek en Kampenhout, binnen de afbakening van het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Kampenhout-Sas.   

Contactinformatie