Sportsubsidies

Sportverenigingen worden door het gemeentebestuur op verschillende wijzen gesubsidiëerd. Er zijn niet alleen de algemene werkingssubsidies maar verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook beroep doen op bijkomende impulssubsidies of subsidies voor de aanleg en/of het onderhoud van eigen infrastructuur. 

Contactinformatie