Aanvullende verkeersreglementen

28
jun
2021

In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels (bv. voorrang van rechts, algemeen geldende snelheidsregimes,...). Gemeenten kunnen afwijkend hiervan of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren.

Aanvullende reglementen zijn verkeersreglementen waarbij aan de weggebruikers een bepaald verbod of gebod wordt opgelegd en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Deze aanvullende verkeersreglementen gaan gepaard met het plaatsen van de correcte verkeersborden die de verplichtingen van de weggebruikers aangeven. 

Enkele voorbeelden: een snelheidsbeperking, het instellen van éénrichtingsverkeer, het creëren van parkeerplaatsen, het creëren van een fietsstraat. 

AVR zone 30 centrum Schiplaken

AVR zone 30 Kapel

AVR zone 30 Kerkweg- Sportveldweg-Grootveldweg-Korenweg

AVR zone 30 Kleine landeigendommen

AVR zone 30 Kouter 

AVR zone 30 Lievekesbossen

AVR zone 30 Lobroeken

AVR zone 30 Schippersbos

AVR zone 30 Station Boortmeerbeek

AVR zone 30 Vogelzang

AVR zone 30 Vogelzangwijk

AVR zone 30 Zevenbunder

AVR snelheidsbeperking 50 km/uur Burggraaf G. Terlindenlaan

AVR snelheidsbeperking 50 km/uur Heverbaan 

AVR snelheidsbeperking 50km/uur Wespelaarsebaan 

AVR fietszone Boortmeerbeek 

AVR fietsstraat Beringstraat

AVR fietszone Hever 

AVR fietsstraat Kallebeekstraat

AVR fietsstraat Kerkweg

AVR fietsstraat Kwijtveldstraat 

AVR fietsstraat Rijkenhoekstraat

AVR fietsstraat Zevenbunderweg en Goorstraat

AVR op het wegverkeer zone 30 Bosbeek

AVR op wegverkeer zone 30 centrum Schiplaken

AVR op het wegverkeer zone 30 Planetenwijk

AVR tonnagebeperking 3,5 ton Bieststraat, Burggraaf G. Terlindenlaan

AVR wegmarkering Bergstraat 

AVR aanbrengen fietsoversteekplaats Heverbaan 

AVR aanbrengen zebrapad Bieststraat 

AVR tijdelijke opstelling verkeersfilter Blokstraat 

AVR tijdelijke opstelling verkeersfilter Zevenbunderweg 

AVR op het wegverkeer betreffende zone 30 en regime plaatselijk verkeer Goorweg 

AVR eenrichtingsverkeer Postweg