BIN - Buurtinformatienetwerk

Ook als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in jouw wijk of straat. Je kan gratis lid worden van een Buurtinformatienetwerk (BIN) in Boortmeerbeek.

Wat is het?

Een Buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bewoners van een afgebakende zone in Boortmeerbeek, de lokale politie en de bestuurlijke overheid, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Door verdachte gedragingen of situaties te melden aan politie en medebuurtbewoners kan de veiligheid in de buurt verhogen.

Een BIN wordt beheerd door één of meerdere coördinatoren ( buurtbewoners) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Hoe werkt het?

Als een BIN-lid, of bij uitbreiding elke burger, in de buurt een verdachte situatie of gedraging opmerkt (bijvoorbeeld een inbraakpoging of diefstal), verwittigt en informeert men onmiddellijk en rechtstreeks de politie via het noodnummer 101. De politie analyseert de toestand en beslist welke maatregelen genomen worden. Ze kan eventueel een patrouille ter plaatse sturen en/of het BIN activeren. Elk BIN-lid zal in dit geval een dringend SMS-bericht (BE-Alert) ontvangen met een beschrijving van de situatie en mogelijke richtlijnen om uit te kijken naar verdachte personen of voertuigen. Hierna kunnen BIN-leden de noodcentrale verder op de hoogte houden zodat de politie gericht de interventiepatrouilles kan aansturen.

De BIN-coördinatoren zorgen in coördinatie met de politie voor de verspreiding via mail van de niet-dringende berichten, zoals feedback van de politie of het bevorderen van de preventie.

Het lokaal bestuur draagt alle kosten van het BIN. Het lidmaatschap is dus volledig gratis!

BIN LIEZEBOS

Het buurtinformatienetwerk (BIN) LIEZEBOS omvat de wijk Lievekensbossen en de wijk Zevenbunder – Bosbeek zoals aangeduid op de kaart in de bijlagen onderaan de pagina.

Het BIN LIEZEBOS heeft op 14 december 2022 een doorstart genomen met een informatievergadering voor de bewoners en de aanduiding van nieuwe BIN-coördinatoren. Het vernieuwde charter van de samenwerking tussen het BIN LIEZEBOS, de politie en de gemeentelijke overheid van Boortmeerbeek werd ondertekend op 30 mei 2023 en door FOD Binnenlandse Zaken goedgekeurd op 8 september 2023. Sinds november 2023 kunnen de BIN-coördinatoren de gegevens van de leden BIN LIEZEBOS invoeren op het Be-Alert platform voor het versturen van de dringende warme berichten via SMS. Het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel vereist een uitgebreid netwerk van burgers die nauw samenwerken met de politie.

Indien jij als volwassen bewoner van deze wijken een steentje wil bijdragen aan deze samenwerking, kan je net als je buren gratis lid worden van het BIN. Dat kan in drie stappen:

  1. Lees het huishoudelijk reglement na (zie de bijlagen onderaan de pagina);
  2. Indien je hiermee akkoord gaat, vul dan de informatiefiche in en onderteken deze (bij voorkeur elektronisch met je e-ID en kaartlezer maar een scan van een ondertekend formulier mag ook).
  3. Bezorg de volledig ingevulde en ondertekende informatiefiche aan de BIN-coördinatoren bij voorkeur via mail (LIEZEBOS.BIN@GMAIL.COM)

Nadat de BIN-coördinatoren je registratie bevestigd hebben, maak je officieel deel uit van het BIN LIEZEBOS.

Heb je problemen bij het invullen van de informatiefiche of wil je meer informatie? Neem contact op met de BIN-coördinatoren via LIEZEBOS.BIN@GMAIL.COM