beslissing plan-m.e.r.-plicht aanvraag planologisch attest De Cock Eco Renovatie

18
apr
2024

Het Team Omgevingseffecten heeft een beslissing genomen over de plan-m.e.r.-plicht van de aanvraag tot planologisch attest van De Cock Eco Renovatie.

De beslissing en de screeningsnota staan gepubliceerd op de website www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het nr. SCRPL24003 en zijn eveneens te raadplegen bij de dienst omgeving, na afspraak.

Contactinformatie