Blijf niet zitten met problemen door corona

28
jul
2020

Dreig je als gevolg van de coronacrisis in problemen te komen, ga dan tijdig op zoek naar hulp. Dreig je bijvoorbeeld in financiële moeilijkheden te komen, ga dan tijdig hierover een gesprek aan met je schuldeiser(s) en schaam je niet om het OCMW of andere hulpverleners te contacteren met je vragen en zorgen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je recht hebt op bijkomende financiële steun of dat je in aanmerking komt voor een leefloon. Er bestaan ook oplossingen zoals de collectieve schuldenregeling, een gerechtelijke procedure waarbij de rechter een schuldbemiddelaar aanstelt die een afbetalingsplan opmaakt voor je schulden. Er zijn ook in bepaalde omstandigheden mogelijkheden om uitstel van betaling te vragen (tot eind 2020) op de terugbetaling van een hypothecair krediet of sociale woonlening. Meer info daarover vind je hier.

Als huurder en verhuurder onderling geen oplossing vinden voor huurproblemen die ontstaan zijn door de coronacrisis, kan er tijdelijk nog beroep gedaan worden op de Vlaamse ombudsman. Die kan fungeren als onafhankelijk bemiddelaar om beide partijen te helpen om samen tot een oplossing te komen. Dit kan wel alleen voor de huur van een woning. Contactgegevens Vlaamse ombudsdienst: info@vlaamseombudsdienst.be of telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Om huurders met huurachterstal te begeleiden en uithuiszettingen trachten te vermijden, kan het OCMW sinds 1 juni ook beroep doen op het Fonds ter Bestrijdiging van UithuiszettingenHoe gaat dit in zijn werk?

  • Bij een huurachterstal die ontstaan is na 1 april 2020, kan een huurder aan het OCMW de vraag stellen of het mogelijk is om via een begeleidingstraject de huurachterstal aan te zuiveren. Een verhuurder die de huurachterstallen van zijn huurder minnelijk wil oplossen, kan de huurder ook aansporen om contact op te nemen met het OCMW.
  • Indien het OCMW na sociaal onderzoek beslist om financieel tussen te komen voor de huurachterstallen en de huurder verdere begeleiding van het OCMW wenst te aanvaarden, sluiten de drie partijen een begeleidingsovereenkomst. De verhuurder verbindt er zich hierbij toe geen gerechtelijke stappen te ondernemen zolang de afspraken uit de overeenkomst worden nageleefd.
  • Binnen de 5 dagen na de ondertekening van de begeleidingsovereenkomst ontvangt de verhuurder 50% van de huurachterstal van het OCMW met een maximum van 1.250 euro. Voor het saldo van de huurachterstal wordt een afbetalingsplan opgemaakt dat de huurder moet nakomen.

Contactgegevens voor meer informatie hierover:

 

woonloket: 0496 25 85 29, woonloket@boortmeerbeek.be

sociale dienst OCMW Boortmeerbeek: 015 51 11 65, socialedienst@boortmeerbeek.be