Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Voorwaarden

 • Deze premie wordt toegekend voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • De nieuwe warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te krijgen moet u kiezen voor een installateur met een certificaat van bekwaamheid (RESCert) voor warmtepompen of voor ondiepe geothermische systemen. Een niet-gecertificeerde installateur moet zich laten bijstaan en het uitgevoerde werk laten valideren door een installateur die wel een certificaat van bekwaamheid heeft. Het certificeringsnummer van de installateur moet bij de aanvraag vermeld worden.
 • Het aanvraagformulier moet bij netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (Europees productlabel, ...) waaraan de warmtepomp moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
 • Vanaf 2021
  • is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Meebrengen

Bedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van de soort warmtepomp.

Soort warmtepompPremie
2020
Premie
2021
Premie
2021
voor klant met 'uitsluitend nachttarief'
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
960 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
360 euro
(max. 50% van de factuur)
 • De premie wordt verdubbeld als
  • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
  • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet. Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in 'aardgasgebied' ligt of niet.
 • Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan de premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • 2020: van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 48% van de factuur.
 • 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 50% van de factuur.

De premie wordt verdubbeld als

 • u de warmtepomp liet plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
 • of als de woning ligt in een gebied zonder aardgasnet. Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in 'aardgasgebied' ligt of niet.

Uitzonderingen

Deze premie is enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.

Regelgeving

Contactinformatie