Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kunt u daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Die installateur moet een certificaat van bekwaamheid hebben. Het certificeringsnummer van de installateur moet bij de aanvraag vermeld worden.
 • Het aanvraagformulier moet bij netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (inhoud van het opslagvat, ...) waaraan de zonneboiler moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.
 • Vanaf 2021
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.

Meebrengen

Bedrag

Eindfactuur
in
Premie voor zonneboilerMaxima per geplaatste installatie
2020550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag
2021
(met of zonder 'uitsluitend nachttarief')
550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • 2020: 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.
 • 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief'): 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.

Uitzonderingen

Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler.

Regelgeving

Contactinformatie