Ratten voorkomen en bestrijden

10
sep
2019

De bruine rat is vandaag de dag meer dan ooit aanwezig. Dit is te danken aan de afwezigheid van een streng winterseizoen, waardoor ze het ganse jaar door kunnen kweken. Eén vrouwtjesrat kan zo'n 40 jongen per jaar voortbrengen die op hun beurt na drie maanden al geslachtsrijp zijn. Het is dus aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden van zodra je ze opmerkt.

Ratten voorkomen

De beste bestrijding is preventie = beperken dat ratten voedsel, beschutting, water vinden.

Enkele tips:

 • Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning. 
 • Laat geen etensresten rondslingeren en sluit tonnen met voedselvoorraden goed af.
 • Verzamel huishoudelijk afval in een afgesloten container.
 • Deponeer geen brood en gekookte etensresten in de compostbak/vat en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond. 
 • Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens en doe dat beperkt zodat ratten ’s nachts, wanneer ze actief zijn, geen eten meer vinden.
 • Gebruik vogelhuisjes om vogels te voederen.
 • Stapel verpakte veevoeders, brandhout en ander materiaal los van de muren en tenminste 30 cm de grond.
 • Vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst.
 • Stapel brandhout elke 3 maanden om.
 • Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water.
 • Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.

Ratten bestrijden

Iedere eigenaar, huurder of gebruiker is wettelijk verplicht om ratten op zijn terrein te bestrijden. (KB van 19 december 1987).

 • Bij een kleine populatie of als signaalfunctie kan je klemmen of vangkooien plaatsen.

Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke (loop)sporen. Zorg voor aantrekkelijk lokaas zoals chocolade of (pinda)kaas en zet de klem op een plaats waar de ratten duidelijk langskomen.

 •  Indien bovenstaande acties geen resultaat opleveren, kan je met giftige lokazen werken: rodenticiden op basis van anticoagulantia (antibloedstollingsmiddelen). Dit zijn traag werkende giffen, hou er dus rekening mee dat het dier pas enkele dagen na opname zal sterven. 
 • Een bruine rat is intelligent en schuchter en heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten. Het kan dus een tijdje duren alvorens ze het lokaas opneemt.
 • Bij ernstige problemen kan je beroep doen op een gespecialiseerde bestrijdingsfirma.

Enkele richtlijnen voor het gebruik van giftige lokazen:

 • Plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zo dicht mogelijk bij de vermoedelijke schuilplaats.
 • Leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren, vb. in een rattenvoederdoos.
 • Bied steeds voldoende lokaas aan en blijf aanbieden tot de opname stopt.

De rol van de overheid

De gemeente bestrijdt ratten langs grachten van openbaar nutDit gebeurt 2 maal per jaar door een gespecialiseerde firma. Als je overlast ondervindt kan je dit melden aan de gemeentelijke milieudienst (milieudienst@boortmeerbeek.be of 015 51 11 45 - optie 2).

De provincie is verantwoordelijke voor de bestrijding van ratten langs waterlopen van tweede categorie (meldpunt ratten: 016/26 77 90meldpuntratten@vlaamsbrabant.be) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) langs waterlopen van eerste categorie.