Het RUP Eekhoornhof werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2013. Dit besluit werd door de deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant op 3 april 2014 goedgekeurd. De publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 6 juni 2014.

Contactinformatie