Bouwcode

Openbaar onderzoek ontwerp stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’.

Conform artikel 2.3.2 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van de opheffing van de stedenbouwkundige verordening “Bouwcode”.

Het openbaar onderzoek loopt van woensdag 29 mei 2024, tot en met donderdag 27 juni 2024.

De stedenbouwkundige verordening kan geraadpleegd worden op via deze link en kan op afspraak ingekeken worden in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.

Al wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan dit per aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs, aan het college van burgemeester en schepen van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek, en dit uiterlijk tegen donderdag 20 juni 2024.

Contactinformatie