Bouwovertreding melden

Bouwovertredingen of bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering rond ruimtelijke ordening die strafbaar gesteld zijn door de wetgeving.

Denk je dat de ruimtelijke voorschriften niet nageleefd worden? Dan kan je die bouwovertreding melden bij de gemeente.

Dat kan via mail naar ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be of via brief ter attentie van het college van burgemeester en schepenen.

Geef volgende zaken mee in je melding:

  • beschrijving van de werken of handelingen;
  • het adres en de locatie van de werken of handelingen;
  • foto’s;
  • andere relevante info;
  • je contactgegevens (om je te kunnen contacteren voor vragen). We delen je contactgegevens nooit mee aan de overtreder.

 

Contactinformatie