Documenten van de overheid inkijken

Wat is openbaarheid van bestuur?

Elke overheid in Vlaanderen is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en andere besturen moeten de burger duidelijke informatie geven over hun beleid en over hun dienstverlening.

Als u een vraag hebt voor de overheid, dan kunt die natuurlijk gewoon stellen aan uw dossierbehandelaar of aan de ambtenaar aan het loket of telefoon. Die zal u zo goed mogelijk verder helpen.

Hoe kan ik documenten van de overheid inkijken?

Het kan ook gebeuren dat u een document van een overheid wilt inkijken, bijvoorbeeld het milieurapport van een bedrijf in uw buurt, een dossier over de aanleg van een weg. Het inzagerecht in bestuursdocumenten wordt geregeld door het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Dat decreet geldt voor zowat elke overheid in Vlaanderen.

De overheid moet in detail motiveren waarom ze uw aanvraag afwijst als ze vindt dat een uitzondering van toepassing is.

Het is mogelijk dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar wordt gemaakt, als een deel van de informatie niet vrijgegeven mag worden.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken?

U moet uw aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of ervan een kopie te krijgen schriftelijk indienen. Dat mag per e-mail of door persoonlijk de aanvraag te overhandigen. Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wilt: welke documenten, in welke vorm. Ook uw naal en adres mogen niet ontbreken.

Aanvraag bestuursdocumenten milieu: milieudienst@boortmeerbeek.be Aanvraag bestuursdocumenten ruimtelijke ordening: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be
Aanvraag bestuursdocumenten wegenis: technischedienst@boortmeerbeek.be

Zodra uw aanvraag bij de juiste dienst is terechtgekomen, wordt ze geregistreerd. Vanaf die datum beginnen de termijnen te lopen. Binnen dertig dagen krijgt u normaal een antwoord met de beslissing. Als die positief is, krijgt u binnen de dertig dagen inzage of een kopie.

 

Contactinformatie