Adreswijziging

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Geboortedatum *

Nieuw adres

Adresgegevens 1

Wie verhuist er mee?

Geef de gegevens (voornaam & naam + rijksregisternummer) van alle gezinsleden die mee verhuizen.

Persoon 1

Persoon 2

Persoon 3

Persoon 4

Persoon 5

Woonstcontrole - extra info

Let op: je huisnummer moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht!

Wanneer bent u meestal thuis? *

Afvalophaling - EcoWerf

De afvalophaling wordt in Boortmeerbeek geregeld via EcoWerf. Voor PMD en zachte plastics zijn er zakken, maar voor restafval en GFT wordt er gewerkt met containers. Deze worden per maand gehuurd en staan vast bij de woning. Als u ooit terug verhuist, blijven de containers bij de woning staan.

Vink hieronder aan hoeveel en welk type containers u wil (u moet ten minste één container restafval kiezen) en of u een containerparkkaart wenst. Hierop staan 4 gratis beurten voor het containerpark per jaar. De eerste kaart is gratis; bij verlies kost een duplicaat €5. Misschien staan er al containers? Als deze voor u goed zijn, mag u gewoon hetzelfde type aanduiden.

EcoWerf zal vanaf nu verder contact opnemen. Ter info: de levering/ophaling van de containers gebeurt altijd op een maandag.

Bij twijfel: u kan de containers op elk moment laten wisselen. Geef een seintje via mail, telefoon of kom langs op onze dienst.

Meer info vindt u tevens op de website van EcoWerf (www.ecowerf.be/nl/getpage.asp?i=212).

Indien u bij iemand komt wonen, mag u dit onderaan melden. Wat de containers restafval en de containerparkkaart betreft: u mag gewoon een willekeurige antwoord geven. Hier wordt dan geen rekening meegehouden.

Containers restafval *
Containers GFT
Containerparkkaart? *