Adviezen inzake de relatie tussen de kwaliteit van het milieu en gezondheid

Het team Milieugezondheidszorg van Zorg en Gezondheid (Afdeling Preventie) draagt bij tot het vrijwaren van een gezond leefmilieu. Afhankelijk van de problematiek geeft zij advies aan provinciebesturen, gemeentebesturen, het artsenkorps en de algemene bevolking en houdt ze toezicht op de naleving van het Vlaams Reglement inzake Milieuvergunningen (VLAREM) en van milieu-effectrapportering (MER).

Het voornaamste activiteitsdomein betreft advies over de relatie tussen de kwaliteit van milieu en de gezondheid aan besturen, professionelen uit de gezondheids- of milieusector, NGO's en burgergroepen en individuele burgers:

  • de kwaliteit van de omgevingslucht
  • de kwaliteit van het drinkwater (leiding- en putwater)
  • bodemverontreiniging
  • ongezonde woningen
  • zwembaden en open zwemgelegenheden

Om die activiteiten te kunnen uitvoeren, beschikt de afdeling over een buitendienst in elke provincie. Vele tussenkomsten gebeuren ook in opdracht van provincies of gemeenten.

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving